Schaken op Urk in de jaren 1968/1980
Rond 1968 wordt er weer geschaakt 'in het oude jeugdgebouw, waar nu makelaar Hoekstra is gevestigd. Van een echte competitie was nog geen sprake. Men kwam voornamelijk bij elkaar om gemoedelijk, gezellig een avondje te schaken.

De naam van de club was: 'schaakclub Urk'. Iedereen was van harte welkom en voor een daalder mocht men die avond schaken. Van de inkomsten werden vervolgens schaakklokken gekocht, waardoor er af en toe een snelschaaktoernooi kon worden georganiseerd.

De vroege sluitingstijd van het jeugdgebouw was altijd een probleem. Maar in een tijd van gemoedelijkheid en vertrouwen werd dit opgelost. De toenmalig beheerder, dhr. Schudde vertrouwde het beheer toe aan zijn zwager en actief schaker Albert Koffeman, waardoor de schakers tot in de late uurtjes door konden gaan. Leden die reeds waren uitgespeeld veroverden het jeugdgebouw en speelden na de schaakpartij nog een partijtje biljart. Dit was vaak dolle pret.

Enkele namen van actieve schakers, waarvan de meeste reeds zijn overleden, zijn:
Henk Hartman, directeur Nutspaarbank, Nijenhuis, de havenmeester, Albert Koffeman, de melkboer, Albert Romkes uk34, Fokke Bakker (Fokke Trouw), Daan Klaaysen, Steven Kaptijn, Rein Bos, nu Geref predikant, Kees Kaptijn Sr. en zoon Kees Kaptijn, Klaas Visser, Tjalling de Boer, Tromp Willem van Urk en Jakke Ras. Deze laatste 2, zijn momenteel ook lid van ‘Het Briesend Paard’.

in '72 werd er een simultaan gespeeld tegen wijlen Ab van Urk. Ab was destijds een van de sterkste schakers van Urk en was lid van schaakclub Emmeloord, die in de Friese competitie speelde. Tevens werd S.C. Emmeloord uitgenodigd om in teamverband een vriendschappelijke match te spelen.

De uitslagen, van zowel de simultaan, als de match tegen S.C. Emmeloord, zijn niet bekend. Toch zijn er twee partijen bewaard gebleven. Kees Kaptijn (nu lid van S.C. Het Briesend Paard) was een van sterste schakers van schaakclub Urk, die deelnam aan deze twee schaakactiviteiten. Zijn partijen zijn tot op de huidige dag bewaard gebleven.


Voor het naspelen van deze twee partijen: Klik dan Hier

Het oude jeugdgebouw verdween en men verhuisde naar het nieuwe jeugdgebouw 'de poort' aan de Akkers.

Hier werden nog enkele jaren competities gespeeld. Maar niets was verplicht. Het noteren of het spelen met de klok behoefde niet perse en van een vaste indeling was geen sprake. Albert Koffeman 'de melkboer' maakte uit de losse hand de paringen en Fokke Bakker (Trouw) beheerde de penningen.

Een echte kampioen werd nooit uitgeroepen. Rond de jaren '80 moest de schaakclub stoppen. Dit doordat er strikte regels met de sluitingstijd van 22:00 uur werden genomen en er vaak partijen moesten worden afgebroken, waardoor het plezier verdween.

Een andere speelruimte was in die tijd niet voorhanden, waardoor 'schaakclub Urk' tot spijt van de leden gedwongen ter ziele ging.

Enkele leden, waaronder wijlen Kees Kaptijn. en Steven Kaptijn reisden met Ab van Urk mee, waar zij nog enkele jaren meespeelden in de competitie bij S.C. Emmeloord, tot in 1994 ‘schaakclub Het Briesend Paard’ werd opgericht.