Schaken op Urk 94/95
In februari 1994 kwamen vier plaatselijke huisschakers bijeen met als doel, een nieuwe schaakclub op te richten en de schaaksport op deze manier binnen de Urker gemeenschap en omstreken te bevorderen.

Dit waren Richard Brouwer, Johan Brouwer, Klaas Kramer en Jan Pasterkamp. Enthousiast onderzochten deze vier schakers de mogelijkheid voor een schaakclub op Urk.

Er werd ondermeer contact gelegd met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en vervolgens met oud lid Cornelis Kaptijn (voormalig gemeenteopzichter) van ‘Schaakclub Urk’ uit de jaren 70.

Tevens gingen de vier actief op zoek naar financiële middelen, voor spelmatriaal en een passende speelruimte. Ook werd er na veel wikken en wegen een pakkende en krachtdadige naam gekozen ‘Het Briesend Paard’.

Met name het zoeken naar speelruimte bleek niet gemakkelijk te zijn. Tenslotte stelde Dhr. R.L. Brouwer zijn kelder die onder zijn woning was gesitueerd beschikbaar. Door middel van o.a. advertenties in de plaatselijke bladen, werden vervolgens nieuwe leden geworven. Hierop kwamen in eerste instantie twaalf reacties binnen.

Zo gebeurde het, dat op 6 april 1994 de eerste algemene ledenvergadering werd gehouden en de oprichting van ‘Schaakclub Het Briesend Paard’ was een feit.

In het eerste seizoen startte de club met 16 leden. Dit eerste seizoen bleek een geweldig succes. Een sfeervolle speelzaal en gezellige leden met daarbij smaakmakende partijen schaak, brachten het seizoen tot een groot succes.

Met name in het eerste jaar werden nog vele hilarische partijen gespeeld. Niet alle leden waren op de hoogte van o.a. het an-passant slaan of een juiste uitvoering van de rokade.

Wanneer een speler zijn tegenstander schaak gaf, klonk het triomfantelijk 'SCHAAK'! door de speelzaal. Klaas Jelle Bakker een kenner, van het alom bekende herdersmat had reeds op de eerste competitieavond succes. Reeds na 4 zetten schreeuwde hij luid met glimmende pretoogjes 'SCHAAKMAT'.

Tevens werd er gestreden tot het laatst. Al stond men 6 stukken achter tegen een koning, dan nog gingen sommige leden verwoed door, hopend op een patstelling, om zo op deze wijze een remise te behalen.

De eerste leden waren: Alexander Koffeman, William den Boer, Jan Pasterkamp, Klaas Kramer, Albert Brouwer, Frans Brouwer, Richard Brouwer, Johan Brouwer, Klaas Jelle Bakker, Dirk Bakker, Sjoerd Koffeman, Hessel Brands, Tiemen Roos, Bertus Visscher en Dietrich v/d Heyde.

Met het starten van de klok opende wethouder Willem Baarsen het eerste seizoen.Frans Brouwer was in de eerste jaren voor iedereen te sterk. Hij werd het eerste seizoen kampioen en verdedigde deze titel nog 4 jaar met succes.

Op de foto: Richard Brouwer feliciteert in 1995 de eerste kampioen van Schaakclub 'Het Briesend Paard'.


Seizoen 95/96
Belangstelling vanuit de plaatselijke pers bracht het ledental omhoog, waardoor men het tweede seizoen startte met nieuwe leden. Jelle Bakker, Daan Klaaysen, Christiaan Kater, Henk Boon, Jan de Vries en het eerste vrouwelijke lid Janny Hoekman meldden zich spontaan aan. De schaakclub en het spelniveau groeide. Voor het eerst werd er gespeeld in twee poules. Frans Brouwer werd opnieuw kampioen in een tie-break tegen Sjoerd Koffeman.

Cornelis Kaptijn en Fokke Bakker (bijnaam Fokke trouw) 'beiden oud bestuursleden van schaakclub Urk' die in de jaren 70, actief waren, overhandigden het openstaande banksaldo aan het bestuur van de Urker schaakclub.

Fokke Bakker deed zijn bijnaam eer aan. Hij beheerde de kas van 'schaakclub Urk' en had sinds de opheffing van de club altijd trouw gewaakt over het banksaldo van 300 euro. Met deze gift was het bestuur bijzonder in haar nopjes, waardoor er nieuwe schaakstukken en klokken konden worden ingekocht.

Tevens werd er een nieuw bestuur gekozen en samengesteld. Jan Pasterkamp trad af als alg. bestuurslid. Klaas Jelle Bakker werd gekozen als plaatsvervanger. De nieuwe bestuurssamenstelling was als volgt: Richard Brouwer (voorzitter) Klaas Jelle Bakker (secretaris) Johan Brouwer (wedstrijdleider) en Klaas Kramer (penningmeester).

In dit seizoen werd er een open schaaktoernooi georganiseerd voor de Urker bevolking. Dit gebeuren speelde zich af in het jeugdgebouw. Waarbij de plaatselijke arts Gert Jonkheer, toen nog onbekend bij de Urker schakers verrassend kampioen werd.

Aan het einde van het tweede seizoen haalde het bestuur dankzij sponsoring een bekende schaakmeester naar Urk om deze uit te dagen voor een simultaanwedstrijd tegen alle leden.

Hierbij viel de keuze op televisiepresentator en bekende schaker Hans Bohm. De leden verloren op deze avond 22 partijen en speelden er drie remise. Dit waren Sjoerd Koffeman, Gert Jonkheer en clubkampioen Frans Brouwer. De schaaksimultaan werd overigens via de radio uitgezonden.

Het bleek dat schaakclub 'Het Briesend Paard' zijn naam gevestigd had, niet alleen op Urk maar ook regionaal.

Op de foto: Hans Bohm bij het bord van Sjoerd Koffeman.


Seizoen 96/97
In het derde seizoen startte men met 18 competitieleden en 6 steunende leden. Ben van Urk, Koos Rabbers Cornelis Kaptijn en Steven Kaptijn werden welkom geheten als nieuwe leden. Jammer genoeg verlieten ook een aantal leden de schaakclub, maar het ledental bleef op peil.

In dit jaar werd de vereniging lid van de Oostelijke Schaakbond en werd er een schaakteam samengesteld. Dit team startte in de vierde klassse. Helaas lukte het team niet te promoveren. Maar werd wel snelschaakkampioen in de vierde klasse regionaal. Vervolgens werd het team namens de OSBO gevraagd deel te nemen aan de landelijke snelschaak kampioenschappen in Beverwijk. Waarbij het team uiteindelijk vijfde werd.

In dit seizoen werd de voormalig Nederlands kampioen en Grootmeester John van der Wiel naar Urk gehaald, om ook tegen deze befaamde grootmeester in simultaanverband te spelen.
Van der Wiel speelde tegen 30 tegenstanders en verloor geen enkele partij en speelde slechts 1 remise tegen Koos Rabbers.

Van der Wiel spelend tegen 'de toen nog jeugdige' Jelle Kaptijn.In het derde seizoen speelde de club voor het laatst in de kelder en verhuisde men naar Sporthal 'De Schelp'.

Klik voor het vervolg op de button 97/2000